Η εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ κατέχει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε:

 • Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως:
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ίδρυση και αναβάθμιση Μ.Μ.Ε.
  • Προγράμματα για τουριστικές επιχειρήσεις
  • Επιχειρώ Έξω
  • Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας
 • Δράσεις τουπρογράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως:
  • Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • CLLC Leader
  • στον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο.
 • στον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο.

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα:

 • Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020
 • Horizon 2020
 • Erasmus+
 • Interreg

Εκτός από τη σύνταξη, η ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ αναλαμβάνει την παρακολούθηση και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους καθώς, επίσης, και το συντονισμό και την οικονομική διαχείριση έργων και δράσεων τοπικού, εθνικού ή ευρωπαϊκού βεληνεκούς.

Συντονίστρια η κυρία Μάρλεν Μούλιου Λέκτορας Μουσειολογίας,ΕΚΠΑ
Συμμετέχουν: Ιωάννα Λαλιώτου Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος ΙΑΚΑ,
Βασιλική Αδρύμη - Σισμάνη Δρ. αρχαιολόγος, π. προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών,
Αίγλη Δημόγλου Δρ. ιστορίας, προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου,
Σωτήρης Γκανάτσιος δικηγόρος, ιδρυτής του Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας,
Θεόδωρος Μεταξάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύμβουλος Ανάπτυξης – ιστορικός,συνιδρυτής Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου
Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com