Η εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ κατέχει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε:

 • Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως:
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ίδρυση και αναβάθμιση Μ.Μ.Ε.
  • Προγράμματα για τουριστικές επιχειρήσεις
  • Επιχειρώ Έξω
  • Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας
 • Δράσεις τουπρογράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως:
  • Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • CLLC Leader
  • στον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο.
 • στον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο.

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα:

 • Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020
 • Horizon 2020
 • Erasmus+
 • Interreg

Εκτός από τη σύνταξη, η ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ αναλαμβάνει την παρακολούθηση και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους καθώς, επίσης, και το συντονισμό και την οικονομική διαχείριση έργων και δράσεων τοπικού, εθνικού ή ευρωπαϊκού βεληνεκούς.

Στενά συνδεδεμένη με την πορεία του ελληνισμού ανά τους αιώνες, τόσο ουσιαστικά όσο και συμβολικά, είναι η ελιά,
που διαδραματίζει και σήμερα σημαντικότατο ρόλο στη ζωή των Νεοελλήνων.
Με αυτά τα δεδομένα και θέμα «η ελιά και το ελαιόλαδο, σύγχρονες προσεγγίσεις»,
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30η Μαρτίου συνέδριο από το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Πρόσκληση (.pdf)
Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com