Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan και master Plan)
Ίδρυση επιχειρήσεων, εταιρειών
Κοινωνική Οικονομία
Υποστήριξη λειτουργίας επιχείρησης
Τεχνική υποστήριξη για χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
Συντονισμός και οικονομική διαχείριση έργων-Αναπτυξιακών προγραμμάτων
Συνεργασία με Ο.Τ.Α. σε θέματα εκπόνησης μελετών, υποστήριξης στη διαχείριση έργων
Μελέτες Βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing.
Διοίκηση Ποιότητας και Διαχειριστικά Συστήματα
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN ISO 9000
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα και υποστήριξη στις επιθεωρήσεις.
Ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μελέτες απολογισμού
Συμβουλευτική απασχολησιμότητας - επιχειρηματικότητας σε ανέργους
Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους

Γενικές πληροφορίεςΗ εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Άνω Γατζέα Βόλου, με υποκαταστήματα στον Βόλο και την Αθήνα.

Οι σκοποί της ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ είναι αναπτυξιακοί, πολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί, περιβαλλοντικοί, αθλητικοί και εκπληρώνονται με μέσα που περιγράφονται στο καταστατικό της. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει μια ποικιλία συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο που υλοποιούν.

Τομείς εξειδίκευσης:

 • Σύνταξη αναπτυξιακών μελετών, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, προτάσεων επιχορήγησης, προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα
 • Σύνταξη εγχειριδίων πιστοποιήσεων Διαχειριστικής Επάρκειας& ΙSO
 • Διαχείριση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα

 

 


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com