Ευρωπαϊκά προγράμματα·         Horizon 2020. Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το

χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 

Επιστημονική Αριστεία (ΕxcellentScience): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 

Βιομηχανική Υπεροχή (ΙndustrialLeadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Προκλήσεις (SocietalChallenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

 

·         Erasmus plus. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή

καλών πρακτικών

Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής.

 

·         INTERREG – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.  Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

συμβάλει στη μετατροπή των ευρωπαϊκών περιφερειών σε ισχυρούς οικονομικούς και κοινωνικούς πόλους, μέσω της χρηματοδότησης κοινών δράσεων.Διασυνοριακά και Διακρατικά Προγράμματα για:

Βαλκάνια: Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ., Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα – Κύπρος, ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μεσόγειο: Mediterranean ΜΕD. By june the 20th, the Interreg MED Programme Monitoring Committee will select those who will have access to the complete application phase and, therefore, to final selection. Although to be confirmed, the complete application phase is expected to open after July, the 1st.As regards to the simple modular projects of the second call, the eligibility check will start in the beginning of June and the results are expected to be out at the beginning of July.

Ευρώπη:  Interreg Europe


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com