Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan και master Plan)Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια – επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες σχετικές ενέργειες. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Σκοπός του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να καθοδηγήσει τις ενέργειες του επιχειρηματία και των στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Ένα ΕΣ είναι απαραίτητο για µία επιχείρηση, διότι συμβάλλει στις παρακάτω λειτουργίες:

 • Δοµή και Οργάνωση της επιχείρησης
 • Λήψη αποφάσεων µε βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισµού
 • Αποτελεί σηµείο αναφοράς, καταδεικνύει την επίτευξη ή όχι των στόχων

Πλέον είναι απαραίτητη η προσκόμισή του για τη λήψη δανείου από τα τραπεζικά ιδρύματα και για άλλες παρόµοιες ενέργειες.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com