Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan και master Plan)
Ίδρυση επιχειρήσεων, εταιρειών
Κοινωνική Οικονομία
Υποστήριξη λειτουργίας επιχείρησης
Τεχνική υποστήριξη για χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
Συντονισμός και οικονομική διαχείριση έργων-Αναπτυξιακών προγραμμάτων
Συνεργασία με Ο.Τ.Α. σε θέματα εκπόνησης μελετών, υποστήριξης στη διαχείριση έργων
Μελέτες Βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing.
Διοίκηση Ποιότητας και Διαχειριστικά Συστήματα
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN ISO 9000
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα και υποστήριξη στις επιθεωρήσεις.
Ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μελέτες απολογισμού
Συμβουλευτική απασχολησιμότητας - επιχειρηματικότητας σε ανέργους
Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους

Όραμα - ΑποστολήΑποστολή και στόχος μας, στην ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ, είναι η συνεχής υποστήριξη του Επιχειρηματικού Κόσμου.Παρουσιάζουμε στην σύγχρονη επιχείρηση, τα κατάλληλα μέσα και τρόπους ώστε να οργανωθεί εσωτερικά, να δημιουργήσει ένα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης και προώθησης, εκπαιδεύοντας την παράλληλα, για νέα εργαλεία, νέες δεξιότητες και γνώσεις που θα την βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και να αποκτήσει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, στόχος της εταιρείας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση μεγάλου μέρους των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού μέσα από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επίτευξη άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία. Επίσης, αφοσιώνεται σε ένα αξιόλογο αριθμό στρατηγικών πελατών, για να μπορεί να τους  προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία.

 

Όραμά μας, να αποτελέσουμε αρωγό και παράλληλα πολύτιμο συνεργάτη του επιχειρηματία, και να εδραιωθούμε ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. Σε αυτό συνεισφέρει σημαντικά το εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com