Ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μελέτες απολογισμούΟ όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν την κοινωνική τους ευθύνη και ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

 

 • Ως σημαντικότερα οφέλη από δράσεις ΕΚΕ χαρακτηρίζονται:

·         η ικανοποίηση των υπαλλήλων,

·         η βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας,

·         η αύξηση της παραγωγικότητας

·         η βελτίωση της φήμης στην τοπική κοινότητα και

·         η αύξηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, των πελατών και εταιρειών.

Τα στάδια που ακολουθούνται για τη ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:

·         ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευαισθητοποίησης των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣς

·         ανάπτυξη πολιτικών και αξιών κοινωνικής ευθύνης

·         προσδιορισμός των βασικών παραγόντων για την εφαρμογή των πολιτικών και αξιών και την αφοσίωση σε αυτές

·         καθορισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com