ΠιστοποιητικάΗ εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας ISO 9000 ΕΛΟΤEN 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, ΕΛΟΤ 1431-3:2008). Η πιστοποίηση αφορά στην υλοποίηση προμηθειών και υπηρεσίες και έργων με ίδια μέσα.

Επίσης, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στα παρακάτω Μητρώα:

 • Μητρώο Εθελοντικών ΜΚΟ
 • Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
 • Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com