ΠιστοποιητικάΗ εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ,  είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας ISO 9000 ΕΛΟΤEN 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2, ΕΛΟΤ 1431-3. Η πιστοποίηση αφορά στην υλοποίηση προμηθειών και υπηρεσίες με ίδια μέσα.

 

Η εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ,  είναι μέλος των παρακάτω Μητρώων:

Γενικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  με αριθμ. 000061012071

Μητρώου Εθελοντικών ΜΚΟ με αριθμό 1318

Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας με αριθμό 1432

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με αριθμό 3159

 


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com