Μελέτες Βιωσιμότητας και σκοπιμότηταςΗ δημιουργία και σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Σκοπιμότητα: Σημαίνει ότι η επιχείρηση που σχεδιάζει μια επένδυση βρίσκεται σε θέση να σχεδιάσει, να εκτελέσει και να υλοποιήσει αυτά που προβλέπονται για να είναι η επένδυση βιώσιμη και προσοδοφόρα, ώστε να αποσβέσει το κόστος επένδυσης και να αποφέρει κέρδη.

Βιωσιμότητα: Σημαίνει πως η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τις σχετικές ομάδες αγοράς στις οποίες απευθύνεται η επιχείρηση αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός της επιχείρησης.

Σκοπός της οικονομοτεχνικής μελέτης που θα προκύψει,  είναι να εξετάσει την βιωσιμότητα της επένδυσης, εντοπίζοντας παράλληλα πιθανές αδυναμίες και να απαντήσει στο ερώτημα, εάν η επένδυση είναι αποδοτική.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com