Ίδρυση επιχειρήσεων, εταιρειώνΥποστήριξη κατά τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης / ενός οργανισμού. Συγκεκριμένα:

Ø  Επιλογή νομικής μορφής,

Ø  Σύνταξη καταστατικού,

Ø  Έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ . κ.α.

Ø  έκδοση Α.Φ.Μ.,

Ø  εγγραφή στο ΓΕΜΗ,

Ø  εγγραφή στο ΟΑΕΕ,

Ø  έκδοση απαραίτητων αδειών,

Ø  επιλογή λογιστή κλπ


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com