Συντονισμός και οικονομική διαχείριση έργων-Αναπτυξιακών προγραμμάτωνΗ υλοποίηση έργων που επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού  και του δημοσίου τομέα, απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Τα στελέχη της ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ μας,  έχουν πολύ σημαντική εμπειρία και γνώση στη διοίκηση μεγάλων έργων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, σημαντική τεχνογνωσία έχει αναπτυχθεί στη διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com