Κοινωνική ΟικονομίαΗ ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ λόγω της πολύχρονης εμπειρίας της αναλαμβάνει την υποστήριξη στις διαδικασίες ίδρυσης της νέας μορφής επιχειρήσεων (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - Κοιν.Σ.Επ.) που θεσπίστηκε με το Νόμο 4019/2011. Η Κοινωνική οικονομία είναι η αλληλέγγυα οικονομία, ο τρίτος τομέας, ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια οικονομία. Η Κοινωνική Οικονομία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, από τους συνεταιρισμούς μέχρι και τα δίκτυα ανταλλαγής. Σήμερα, υπάρχει η θεσμική κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης μέσω των Κοιν.Σ.Επ. του μη κερδοσκοπικού τομέα που δημιουργεί διαρκή απασχόληση και εισοδήματα για τα μέλη ή τους εργαζομένους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

Ø  Σύνταξη καταστατικού

Ø  Βοήθεια στην επιλογή μορφής, σκοπού, ΚΑΔ

Ø  Έναρξη δραστηριοτήτων και σχετικές διαδικασίες στη ΔΟΥ

Ø  Έγγραφή στο Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας

Ø  Έκδοση ΑΦΜ

Ø  Υποστήριξη στην πορεία της επιχείρησης:

Παρέχουμε τη δυνατότητα  συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης σε κάθε βήμα, πριν και μετά την ίδρυση, για τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, να φτιαχτεί  μια αξιόλογη επαγγελματική εταιρική εικόνα και να προβληθεί η επιχείρηση αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και την αγορά, να διατηρείται η επαφή μ’ ένα πλήθος δραστηριοτήτων και δικτύων στον κλάδο που έχει επιλεγεί και να έρθει σε επαφή με δυνατούς εμπορικούς εταίρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να βρεθεί  χρηματοδότηση από την Ελλάδα ή την Ευρώπη, να επωφεληθεί από επιδοτήσεις του νέου ΕΣΠΑ και να πάρει μέρος σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα .


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com