Συνεργασία με Ο.Τ.Α. σε θέματα εκπόνησης μελετών, υποστήριξης στη διαχείριση έργωνΟι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν μεγάλο όγκο έργων αλλά παρουσιάζουν αδυναμίες όπως,  έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη τεχνογνωσίας κ.α., με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση πολλών έργων ή την ανεπιτυχή υλοποίησή τους. Η ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και εξασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων προκειμένου οι Δήμοι και οι Δημότες τους να απολαύσουν τα οφέλη.


Contact us
How to visit us
Contact details
 • Έδρα:
  Σταθμός Ανω Γατζέας, 38500 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 2423 022009
 • Υποκατάστημα:
  Αντωνοπούλου 195, 38221 Βόλος,
  Τηλ. / Fax. 24210 41499
 • Υποκατάστημα:
  Φιλοχόρου 8-10, 116 35 Αθήνα,
  Τηλ. / Fax. 210 7226710
 • e-mail :
  gatzea@gmail.com